Cennik usług

Wybierz pakiet księgowy dostosowany do Twoich potrzeb

Basic

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Obsługa zespołu księgowo-kadrowego

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzenie ewidencji przychodów, Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP)

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT

Wyliczenie miesięcznych składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowej DRA

Dostęp do aplikacji ( wirtualny segregator z dokumentami, wystawianie faktur, komunikacja z zespołem księgowym)

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej

Terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach

Sporządzanie deklaracji VAT-UE

Optimum

Książka Przychodów i Rozchodów

Obsługa zespołu księgowo-kadrowego

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP)

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT

Wyliczenie miesięcznych składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowej DRA

Dostęp do aplikacji ( wirtualny segregator z dokumentami, wystawianie faktur, komunikacja z zespołem księgowym)

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej

Terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach

Sporządzanie deklaracji VAT-UE

Plus +

Księgi Handlowe

Obsługa zespołu księgowo-kadrowego

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT

Sporządzanie deklaracji VAT-UE

Dostęp do aplikacji ( wirtualny segregator z dokumentami, wystawianie faktur, komunikacja z zespołem księgowym)

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, sporządzenie deklaracji podatkowej

Terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach

Ewidencja księgowa rozrachunków z dostawcami i odbiorcami

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Usługi dodatkowe

Cena netto + 23% VAT

100 zł

od 70 zł

100 zł

od 70 zł

100 zł

od 50 zł

60 zł

50 zł

20 zł

od 50 zł

od 50 zł

od 100 zł

50 zł

10 zł

5 zł

60 zł

45 zł

od 50 zł

cena ustalana indywidualnie

cena ustalana indywidualnie

od 700 zł

cena ustalana indywidualnie

cena ustalana indywidualnie

cena ustalana indywidualnie

180 zł / rbh

Dokument = Zapis księgowy

Ilość zapisów

raport fiskalny miesięczny

1

wyciąg bankowy – według metody wprowadzania wyciągu do systemu

*

raport kasowy – według metody wprowadzania raportu do systemu

*

faktura importu

3

faktura zakupu

1

faktura sprzedaży

1

dokument wewnetrzy/ polecenie księgowania

1

karta środka trwałego

2

faktura zagraniczna (export +SAD)

5

lista płac

1

dokumenty zagraniczne (inne niż faktura)

2

oznaczenia JPK VAT

1

faktura metoda kasowa

2

WNT / WDT

5

faktura zagraniczna w walucie obcej

3

faktura krajowa w walucie obcej

2