Dokument = Zapis księgowy

Ilość zapisów

raport fiskalny miesięczny

1

wyciąg bankowy – według metody wprowadzania wyciągu do systemu

*

raport kasowy – według metody wprowadzania raportu do systemu

*

faktura importu

3

faktura zakupu

1

faktura sprzedaży

1

dokument wewnetrzy/ polecenie księgowania

1

karta środka trwałego

2

faktura zagraniczna (export +SAD)

5

lista płac

1

dokumenty zagraniczne (inne niż faktura)

2

oznaczenia JPK VAT

1

faktura metoda kasowa

2

WNT / WDT

5

faktura zagraniczna w walucie obcej

3

faktura krajowa w walucie obcej

2